BIG DATA

Az üzleti sikerekhez a szervezetek számára rendelkezésre álló adatvagyont teljes mértékben hasznosítani kell. Ehhez elengedhetetlen a megfelelő adatvagyon-gazdálkodás (data governance), amelynek az eredményeként kinyert, jobb minőségű adatok alapján megalapozottabb döntések hozhatók, előrevetítve ezzel az üzleti előnyszerzés lehetőségét. Az adatvagyon-gazdálkodás tehát üzleti szempontból is kiemelt jelentőséggel bír, ilyen értelemben pedig túlmutat az IT területen. A BIG DATA lehetővé teszi az üzleti vállalkozások számára a fontos információk összegyűjtését annak érdekében, hogy a jövőben hatékonyabb üzleti döntéseket hozzanak, átfogó képet kapjanak környezetükről, mind a múlt információi, mind pedig a jövő tekintetében.

Milyen problémákra kínálunk megoldást?

  • Az adatok (relációs értelemben) nem strukturáltak.
  • Nem lehet pontosan előrejelezni, hogy az adatok mire és milyen formában kerülnek felhasználásra.
  • Az algoritmusok jól párhuzamosíthatóak, ugyanakkor komoly számítási, feldolgozási kapacitást igényelnek.
  • Az adatméret növekedése teljesítmény gondokat okozhat.
  • Nem lehet előre megbecsülni az adatméret időbeni növekedését.
  • Az adatok keletkezési sebessége gyorsabb (összefüggésben az adatmérettel), mint azok tárolásának sebessége.
  • Szigorú időkeret korlátozza az adatok lekérdezését, elemzését, hasznosítását, és az ehhez kapcsolódó, automatizált döntéshozatalt (összefüggésben az adatok keletkezési sebességével, méretével és a feldolgozási kapacitással).

Gyártói partnereink:

  • IBM
  • HP
  • Oracle